Arhiiv 2016

Stefan Mannewitz
Karakusevic Carson Architects
Associate Director
http://karakusevic-carson.com/
Ristkihtliimpuidust konstruktsioonid –projekteerimine, ehitus ja keskkonnaalased eelised.
Stefanil on kakskümmend aastat kogemust planeeringute, elamute, segakasutuses hoonete ja kohalikele omavalitsustele piirkondade uuendamise välja töötamisel nii Ühendkuningriikides kui ka mujal Euroopas. Ta on keskkonnasõbraliku arhitektuuri ekspert, kes huvitub moodsatest ehitusmeetoditest, pöörates erilist tähelepanu ristkihtliimpuidule.
Tema silmapaistvamateks saavutusteks on Euroopa ühe esimese ristkihtliimpuidust kortermaja projekteerimine – auhindu võitnud Bridport House’i on rahvusvahelisel tasandil kasutatud ka jätkusuutliku ja eduka linnaosa rahastusega elamuprojekti näidisena.
Stefan juhib meeskonda, mille tööks on Colville Estate-i piirkonna uuendamine Hackney linnaosas Londonis koostöös linnaosavalitsuse ja elanikega, kehtestamaks uus üldplaneering.

Anssi Lassila
OOPEAA
Architect, Director, Founder
http://www.oopeaa.com/
Soome päritolu arhitekt Anssi Lassila on sündinud Soinis 1973. aastal. Ta on lõpetanud 2002. aastal Oulu ülikooli arhitektuuriteaduskonna äramärkimisega ja hindega “suurepärane”. Rahvusvahelise tähelepanu saavutas ta Kärsämäki kimmidest kiriku projektiga aastal 2004. Lassila elab ja töötab Seinäjokis ja Helsinkis, ta on OOPEAA arhitektuuribüroo, varasema nimega Lassila Hirvilammi Architects, asutaja ja juhtpartner. OOPEAA arhitektuuribüroo on spetsialiseerunud perifeersele arhitektuurile, töötades mitmesuguste projektidega: kirikud, kontorihooned, elamud, eramud, sisearhitektuur ja renoveerimised. Büroo on saanud silmapaistvaid auhindu ja nominatsioone ning võitnud mitmeid arhitektuurivõistlusi. Anssi Lassila rajas oma esimese büroo 2001. aastal pärast tudengitele suunatud Kärsämäki kiriku ja Klaukkala kiriku avatud arhitektuurivõistlustel saavutatud edu. Mõlemad hooned valmisid 2004. aastal, misjärel Anssi Lassila asutas ühise büroo Teemu Hirvilammiga ja idee piirialasest tunnetuslikkusest sai loomingu peamiseks inspiratsiooniallikaks. OOPEAA arhitektuuri iseloomustab millegi vahel olemine ja sellest inspiratsiooni ammutamine: linnaliku ja maaläheduse vahel, suhestudes alati mõlemasse; traditsioonide austamise ja kaasaegsuse tunnustamise vahel, kandes piirkondlikku pärandit, kuid olles samas mõjutatud rahvusvahelisest kontekstist. Büroo loomingus tungib esile huvi erinevate materjalide käitumise ja muutumise vastu loomulikus keskkonnas. Samal ajal ei jäeta kasutamata võimalust eksperimenteerida ja katsetada uusi tehnikaid ja innovaatilisi lahendusi. OOPEAA loomingut iseloomustab ka julgus kompida piire ja neid leida olukorras, kus traditsioonid on avatud muutustele.

Mikelis Putrams
MADE arhitekti
http://www.made.lv/
Mikelis Putrams on Läti arhitekt ja arhitektuuribüroo “MADE arhitekti” kaasasutaja, kes huvitub projektidest, mis esitavad arhitektile keerulisi väljakutseid, mida ta lahendab läbi leidlike ning ratsionaalsete kontseptsioonide, võttes arvesse projekti konteksti. “MADE arhitekti” võistlustööd on leidnud tunnustust ja saanud auhindu Lätis, Rootsis, Soomes, Sloveenias ja Eestis. Laialdast kajastamist leidnud Salduse Muusika- ja Kunstikool Läti väikelinnas nomineeriti ka Mies van der Rohe auhinnale 2015. aastal. Mikelis õppis Riia Tehnikaülikooli arhitektuuriteaduskonnas, varasem töökogemus pärineb Taani arhitektuuribüroodest Bjarke Ingels Group ja PLOT. Ta on osalenud arhitektuurivõistluste žüriides ja viinud läbi mitmeid töötubasid, mis keskenduvad inspireeriva õpikeskkonna loomisele. Mikelis huvitub innovaatilistest ja efektiivsetest ehitusmeetoditest ning otsib jätkuvalt võimalusi puidu kasutamiseks oma loomingus. Ta on Läti Arhitektide Liidu liige ja sertifitseeritud passiivmaja arhitekt.

Rainer Strauch
Cree Gmbh
http://www.creebyrhomberg.com/
“LifeCycle Tower – tehases toodetud puidust korrushoone”
LCT lahenduse eelised ja põhjused selle kasutamiseks.
Rainer Strauch on 1970. aastal sündinud ehitusinsener kes tegutseb Saksamaal ja Austrias. Õpingute käigus töötas Rainer välja puitsõrestikkonstruktsioonil ühiselamu, mis viis teda kokku standardiseeritud puitkonstruktsioonide kasutamisega. Ta on töötanud mitmetes ehituse-, inseneeria- ja juhtimisvaldkonda ettevõtetes. Alates 2009. aastast tegutseb Rainer ehitusettevõtte Rhomberg LifeCycle projekti arendusmeeskonnas, mis alates 2010. aastast kannab nime Cree. Tema tööks oli puitbetoon hübriidil põhineva põrandakonstruktsiooni väljaarendamine, mis on Cree ressursitõhusa ja raiskamist vältiva ehitussüsteemi alustalaks. Väljaarendatud lahendust kasutades ehitati LifeCycleTower ONE, mille projekteerimist ja ehitust Rainer arendustöö järgselt juhtis. Tänaseks töötab ta Cree rahvusvaheliste tehniliste operatsioonide direktorina. Rainer on sertifitseeritud passiivmaja projekteerija ja keskkonnasõbraliku hoone audiitor.

Martin Vahtra
PROJECTS Design Associates
http://www.projectsda.com/
“Wood, Wine and High Heals”
“Puit, vein ning kõrged kontsad”
Martin Vahtra on väliseestlasest arhitekt, kes töötab New Yorgis arhitektuuribüroo Projects Design Associates juhina. Tema varasem töökogemus pärineb ettevõttest Adam Tihany International, kus ta töötas vastutava disainerina. Tema käe all valminud projektid pälvisid mitmeid auhindu ja Martin Vahtra nomineeriti James Beard-i nimelise parima restorani sisekujunduse auhinnale.
Martin on õppinud Waterloo Ülikoolis Kanadas, kus ta on lõpetanud arhitektuuriteaduskonna kuldmedaliga. Õpingute käigus on ta end täiendanud Roomas.
PROJECTS Design Associates on asutatud Martin Vahtra poolt 1997. aastal. Büroo tegeleb arhitektuuri ning sisekujundusega, spetsialiseerudes avalike ruumide kujundamisele rõhuga restoranide sisekujundusel.

Sten Ader
SWISS-PROPERTY
www.swiss-property.ch/
“Ristkihtliimpuidust eramu”
Sten Ader on arhitekt. 2001. Aastal lõpetanud Tallinna Tehnika Kõrgkooli arhitektuuri teaduskonna. 2011 aastal Eesti Kunstiakademia magistratuuri arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal.
2003 aastal asutatud SKAD arhitektid kaasasutaja. Sellest ajast pidev töö tegevarhitektina. Muude projektide kõrvalt on tegeletud puitarhitektuuriga ja erinevate puit-materjalidest hoonete püstitamisega. 2014 aastast seotud Swiss – Property´ga, kus on tegelnud ristkihitpuidust suuremate hoonete projekteerimisega.
Sten Ader on võitnud aasta puitehtisie peapreemiad aastatel 2009 ja 2014

Dave Lomax
Waugh Thistleton Architects
http://www.waughthistleton.com/
“Dalston Lane – suurim ristkihtliimpuidust ehitis”
David Lomax on Suurbritannia arhitekt, kes on õppinud arhitektuuri Liverpooli ülikoolis. Kogu oma karjääri vältel on ta töötanud arhitektina erinevates arhitektuuribüroodes, hetkel partnerina büroos Waught Thistleton Architects. Lisaks õpetab ta tulevasi arhitekte Londoni Ülikoolis ning Londoni Arhitektuurikoolis.
Tema suurimaks saavutuseks on maailma suurima ristkihtliimpuidust kortermajade kompleksi ehitamine Hackney linnaosas Londonis. Kümne korruseline kortermaja on loodud täielikult ristkihtliimpuidust – konstruktsioon, fassaad, põrandad ning trepid. Tänu puidu kasutusele kaalub ehitis 1/5 sama suurusega betoonmajast, mistõttu on maja kordades kõrgem kui betoonmaja puhul võimalik oleks,võttes arvesse krundi eripära.

Rait Pukk
Sisekaitseakadeemia
http://www.sisekaitse.ee/
“Tuleohutuse tagamine puithoonetes. Arenguvajadused ja võimalused.”
Rait Pukk on ehitiste tuleohutuse valdkonnaga olnud seotud üle 20 aasta. Ta on töötanud tuleohutuskonsultandina ning erinevatel ametikohtadel Päästeametis. Hetkel töötab ta Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis. Lisaks tuleohutuse ainete õppetooli töö korraldamisele juhib ta puitehitiste tuleohutuse töögrupi tegevusi, mille üheks tegevussuunaks on leida Eesti oludesse sobivaid tuleohutuslahendusi koostöös erinevate erialaliitudega.

Eero Tuhkanen
Tallinna Tehnikaülikool
https://www.ttu.ee/en
“Kuhu liigud, liide?”
Eero Tuhkanen on Tallinna Tehnikaülikooli doktorant ning teaduse ja tehnika alase koostöövõrgustiku COST FP1402 juhtkomitee ja liidete töögrupi liige.
Oma ettekandes käsitleb ta puitkonstruktsioonide liidete arengut ja tulevikusuundi, mida on endaga kaasa toonud liim- ja ristkihtliimpuidu kasvav populaarsus.
Kas klassikalised liitetüübid on ajale jalgu jäänud? Millised on inseneride uued väljakutsed seoses efektiivsemate kinnitustarvikute kasutuselevõtuga?

Timothy Snelson
ARUP
http://www.arup.com/
“Puitkonstruktsioonid avalikes hoonetes”
Tim Snelson töötab globaalses konsultatsioonigrupis Arup, tal on 25 aastat kogemust innovaatiliste ehituskonstruktsioonide projekteerimisel erinevatele objektidele. Viimastel aastatel on ta projekteerinud mitmeid lühikese ehitusgraafikuga puidust hooneid, kasutades seejuures puitu uut tüüpi ehitiste juures – näiteks Suurbritannia suurima meediakontserni Sky Media uued hooned, moodulelamud ja uus filmistuudio Pinewoodis.

Richard Harris
Bathi ülikool
www.bath.ac.uk
Richard Harris on diplomeeritud insener ning Bathi ülikooli emeriitprofessor, kes on spetsialiseerunud puitinseneeriale – puitkonstruktsioonide projekteerimisele ning ehitusele.
Richard on töötanud 25 aastat inseneribüroos Buro Happold Consulting Engineers tehnikadirekotrina, juhtides ehitustehnilisi disainimeeskondi ning töötades mitmete erinevate projektide kallal. Oma töödes kasutas ta erinevaid konstruktsioonimeetodeid ning –materjalde, sealhulgas väga palju ka puitu. Puitinseneeria projektide eest on ta võitnud mitmeid rahvusvahelisi auhindu.
Lisaks sellele on ta läbi viinud mitmeid uurimistöid puiduga seotud teemadel: puitvõrestike struktuurid,tuule mõju puidust kõghoonetele, traditsioonilised ja metallivabad puitühendused jne.

Sille Pihlak & Siim Tuksam
PART
http://part.archi/
Kõrgepingeliinimast disainiobjektina – puidust?

Wolfgang Winter
Viini Tehnikaülikool
o.Univ.Prof. DDI
https://www.tuwien.ac.at/en/
Nüüdisaegsed puitkonstruktsioonid keskmise suurusega hoonetele ning kõrghoonetele
Wolfgang Winter on Viini Tehnikaülikooli arhitektuuri teaduskonna juhataja, olles vastutav ehitiste projekteerimise ning puitinseneeria õppe- ja teadustöö eest. Kuna teaduskond on ühildatud arhitektuuri ja planeerimise teaduskonnaga, keskendutakse teaduskonnas ka tsiviilehitusele ning puitehitiste projekteerimisele. Teadus- ja osakondade vaheline koostöö aitab edendada arusaamist hoone kompleksist kui tervikust.

Ettekanded

Dave Lomax – The largest CLT structure in the world PDF 66MB
Eero Tuhkanen – Kuhu liigud, liide? PDF 1MB
Martin Vahtra – Wood, wine and high heals PDF 247MB
Mikelis Putrams – Wood in MADE Architects work PDF 120MB
Rainer Strauch – The CREE LCT building system PDF 23MB VIDEO
Rait Pukk – Tuleohutuse tagamine puithoonetes PDF 7MB
Richard Harris – The timber gridshell PDF 92MB
Stefan Mannewitz – Cross laminated timber PDF 135MB
Sten Ader – CLT maja PDF 14MB VIDEO