Arhiiv 2015

Gregory R. Kingsley (USA)
Insener
PhD, PE, Peng
KL&A Inc. Structural engineers and builders
http://www.klaa.com

Innovaatiliste puitkonstruktsioonide loomine Aspeni Kunstihoone näitel
Originaalpealkiri: „Aspen Art Museum – Creating Innovative Wood Structure”

Dr. Gregory Kingsley on president ja tegevjuht tunnustatud Ameerika inseneribüroos KL&A Inc. Ettevõtet hinnatakse üheks Ameerika Ühendriikide kümnest parimast inseneribüroost, mis on tuntud innovaatilise lähenemise poolest nii tehniliste lahenduste leidmisel kui ka planeerimisel. Dr Kingsley on entusiastliku ja loomingulise suhtumisega, mis väljendub edukas koostöös arhitektidega ning on toonud talle edu arvukate projektide juures kogu Ameerikas.
Shigeru Ban-i loodud Aspeni Kunstimuuseumi katusekonstruktsioon paistab silma keeruka ja unikaalse lahendusega. Dr Kingsley tutvustab oma ettekandes arhitekti visiooni järgi loodud 15 meetri pikkuse silde, 4 meetri pikkuse konsooli ja alla meetrise kõrgusega puitsõrestikul katusekonstruktsioonile lahenduse leidmise teekonda, seejuures ka kaalumisel olnud lahendusi, mis valituks ei osutunud.


Olin Bartlome (CH)
Insener
SWISS-PROPERTY
www.swiss-property.ch

Lahendused puitvahelagede helipidavuse saavutamiseks
Originaalpealkiri: „Acoustic solutions for wooden intermediate floors”
Olin Bartlome on õppinud Šveitsis tisleriks, järgnesid õpingud Berni Ülikoolis puitinseneeria alal ja Valencia Ülikoolis tootedisaini valdkonnas. Bartlome on töötanud arendusjuhina Šveitsi ettevõttes Pavatex, kus ta vastutas keskkonnasõbraliku isolatsioonimaterjali „Pavadentro” välja töötamise eest, mis sai 2006. aastal Šveitsi riikliku keskkonnaagentuuri parima toote auhinna. Järgnes töö keskkonnasõbralike ehitustehnoloogiate tehnilise juhina Inglismaal, millega paralleelselt tegutses Olin ka Šveitsi puidutööstuse liidu Lignum juures. kus ta vastutas puitkonstruktsioonide helipidavuse uuringu läbiviimise eest. Alates 2015. aastast töötab ta ettevõttes SWISS-PROPERTY tehnoloogiadirektorina ning on kaasatud mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide töösse eksperdi ja konsultandina. Olin Bartlome on organisatsiooni Swiss Timber Engineers (STE) president aastast 2013 ja kuulub ka Berni Ülikooli õppenõukokku.


Nils Ivar Bovim (NOR)
Insener
Norwegian University of Life Science / Lett-Tak Systems

„Pika sildega puithübriidkonstruktsioonid – läbikukkumisest õnnestumiseni”
Originaalpealkiri: „Long span timber structures with composite action – from disaster to success”

Pikaajaline õppejõud Norwegian University of Life Sciences matemaatika ja tehnoloogia teaduskonnas kus on vastutanud puitinseneeria ja konstruktsiooni analüüsi õppesuundade eest. Lisaks on Nils Ivar Bovim tegutsenud konsultandina puitinseneeria valdkonnas, mille käigus on oma panuse andnud muu hulgas ka Oslo katedraali katusekonstruktsiooni renoveerimisel. 2003. aastal saanud Norwegian Honorary Award for Timber Engineering auhinna. Tänaseks vanemkonsultant Norra ettevõttes Lett-Tak Systems, kus arendab puidu ja terase kombinatsioonil põhinevate kergkatusepaneele, millega on võimalik saavutada kuni 18 m sildeid ja mida on kasutatud näiteks Gardermoeni lennujaama laiendamisel ja Stockholmis Swedbank Arena ehitusel.


Olavi Koponen (FIN)
Arhitekt
R2K architectes
http://www.r2k-architecte.com

„Ehitised ja meeled; tänapäevaste avalike ehitiste keerukusest.”
Originaalpealkiri:
„The buildings and our senses; the complicated system of public works nowadays.”

Olavi Koponen on õppinud Moskvas ja Tampere Tehnikaülikoolis arhitektuuri, tema töid on presenteeritud rohkem kui kahekümnes riigis, muu hulgas Veneetsia biennaalil ja Milaano triennaalil, lisaks on ta võitnud hulgaliselt auhindu interjööri, ehituskvaliteedi ja puitarhitektuuri valdkondades.
„Arhitektuuri on võimalik vaadelda mitut moodi, looduse ja inimese loodu suhtena, inimese kui looduse osana. Norras ja Soomes mõistavad parimad arhitektid inimest osana loodusest ja suudavad seda panna ka arhitektuuri. See tähendab, et tulipunkt langeb arhitektuuri ja ehitise asemel seda ümbritsevale loodusele.
Arhitektuur loob situatsiooni ja suunab inimese tähelepanu ümbritsevale, jäädes ise tahaplaanile, pakkudes hubast kohta, kus tunnetada loomingut meie ümber. /…/ Arhitektuur on nagu lõkkeplats looduses, mille inimesed valisid, kuna see on neile meelepärane.”


Teemu Hirvilammi (FIN)
Arhitekt
Tampere University of Technology

„Tähelepanekuid traditsioonilisest puitarhitektuurist inspireerimaks kaasaegset arhitektuuri”
Originaalpealkiri: „Some aspects of traditional wood architecture (to inspire contemporary architecture)”

 

 


Christoph Dünser (AT)
arhitekt
Architekten Hermann Kaufmann ZT GmbH
http://www.hermann-kaufmann.at

Puithübriidkonstruktsioonid
Originaalpealkiri: „Hybrid timber construction”

Elulugu:
1976–1981 Primary School, Bregenz
1981–1990 High School, Mehrerau
1991–1998 Architectural Studies at Technical University, Graz
Projektid:
– IZM Illwerke Zentrum, Montafon
– LCT ONE, Dornbirn
– Am Garnmarkt, Götzis
– Shopping Center, Lustenauerstraße, Hohenems
– Interpark Focus Innovation Center
– Residential Complex Kammelweg, Wien
– Sutterlüty City-Park, Dornbirn
– Residential Complex Mühlweg, Wien


Gerhard Schickhofer (AT)
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.
Graz University of Technology

„Tulnud, et jääda – puitehituse taassünd kiiresti kasvavates linnades läbi CLT lahenduste”
Originaalpealkiri: „Came to stay…and not going to leave – Comeback of timber in fast growing cities with CLT-pre-fab-solutions”

Professor Schickhofer on õppinud ehitusinseneriks Austrias Grazi Tehnikaülikoolis, mille ta lõpetas 1990. aastal kiitusega, sellele järgnesid õpingud doktorantuuris, mille ta lõpetas 1994. aastal. Oma uurimustööde eest on professor Schickhofer saanud hulgaliselt auhindu, teiste hulgas ka Euroopa Innovatsiooniauhinna, lisaks on ta välja andnud enam kui 200 publikatsiooni ja pidanud lugematul arvul loenguid ja kõnesid. 2004. aastal sai Gerhard Schickhoferist professor ja ühtlasi Grazi Tehnikaülikooli puitinseneeria ja puidutehnoloogia instituudi juht. Oma karjääri jooksul on ta vastutanud paljude arendusprojektide eest kogumaksumusega üle 14 miljoni euro ning juhendanud 147 lõputööd ja arvukalt doktorante.

 


Johanna Süß, Karolin Kreutzer, Julia I. M. Rings (DE)
Müncheni Tehnikaülikooli tudengid

„Design Build Studio Tanzania – kooli aula Kibwigwas”
https://www.facebook.com/studiotanzania/

Johanna Süß on Müncheni Tehnikaülikooli arhitektuuritudeng spetsialiseerumisega puitehitusele. Lisaks on ta õppinud ERASMUS programmi käigus ühe aasta Kuninglikus Belfasti Ülikoolis Põhja-Iirimaal. Hetkel tegeleb ta magistritöö kirjutamisega ja töötab praktikandina Rudolf&Sohn arhitektuuribüroos.
2015. Aasta märtsis ning 2014. aasta augustis-septembris veetis ta kokku 16 nädalat Tansaanias, et aidata ehitada sealse kooli aulat. Projekt, mille kallal töötasid pooleaastase perioodi vältel lisaks temale veel seitse tudengit, leidis laialdast kajastust ajakirjanduses ja äramärkimise Saksamaa puitehituse võistlusel.


Karolin Kreutzer
Karolina Kreutzer on Müncheni Tehnikaülikoolis õppinud arhitektuuri alates 2009. aastast ja töötab lisaks sellele alates 2014. aastast Auer Weber-i arhitektuuribüroos. 2014. aastal osales ta vabatahtlikuna Tansaanias Müncheni Tehnikaülikooli tudengite projekteeritud kooli aula ehitusel.


Julia I. M. Rings
(Nickl & Partner Architekten)

Pärast Aacheni Ülikooli lõpetamist otsustas Rings keskenduda keskkonnasõbraliku ehituse tehnoloogiatele ja jätkata õpinguid Müncheni Tehnikaülikoolis. Õpingute käigus veetis ta aasta Illinoisi Ülikoolis, kus osales mitmes uuringuprojektis, mis otsisid lahendusi ehitatud keskkonna jalajälje vähendamiseks. Pärast Münchenisse naasmist osales ta Design Build Studio kaudu Tansaanias kooli aula ehitamises. Ringsi magistritöö keskendus puitkonstruktsioonidele ja tema juhendajaks oli professor Hermann Kaufmann.

 


Hauke Burkart (NO)
Norra Maanteeamet
Insener

„Puitsildade ehitamise kogemused Norrast”
Originaalpealkiri: „Experiences from modern timber bridge building”

Hauke Burkart on lõpetanud Trondheimi Ülikooli ehitusinseneeria erialal ja on viimased seitse aastat töötanud Norra maanteeametis, kus tema tegevuseks on uuringud, planeerimine ja projekteerimine, ehitusjuhtimine ning standardiseerimine. Moodsaid puitsildasid on Norras ehitatud alates 1990. aastate keskpaigast ja alates esimestest kogemustest on teadmised sildadest oluliselt täienenud ja projekteerimise põhimõtted muutunud.

 

 


Peter McCurdy (UK)
Arhitekt
McCURDY & Co. Ltd
http://www.mccurdyco.com

„Shakespeare’i teatri rekonstrueerimine – meisterliku puutöö näide”
Originaalpealkiri: „The reconstruction of Shakespeare’s Globe Theatre – A Celebration of Craftsmanship in Wood”

Peter McCurdy on tuntud kui traditsioonilisi käsitöövõtteid kasutav puusepp ja disainer. Erilist tähelepanu on saanud tema poolt rekonstrueeritud ajalooliste töövõtetega ehitatud tappliidetega puitkarkassil põhinev Shakespeare’i eater Londonis.
Enne traditsioonilistele puitkarkass-konstruktsioonidele spetsialiseeruva ettevõtte McCurdy&Co asutamist 1979. aastal õppis Peter McCurdy arhitektuuri ja mööbli tootmist. Oma ettevõttega on ta teinud arvukaid konserveerimise ja rekonstrueerimise töid ajalooliste hoonete juures peamiselt Suurbritannias, kuid ka mujal Euroopas ja Ameerika Ühendriikides.
Tulenevalt oma huvist ajalooliste puithoonete vastu on Peter McCurdy palju reisinud ja kuulub mitmesse puitehituse organisatsiooni, nende hulgas näiteks ICOMOS (International Wood Committee).
Shakespeare’i Teatri rekonstrueerimisel saadud kogemus on toonud hulgaliselt uusi projekte, teiste hulgas ka ajaloolise teatri taastamise tööd Brasiilias.


Ervins Krauklis (LV)
Passive House Latvia
Arhitekt, Certified Passive House Designer

„Kolm puitsõrestikul passiivmaja Lätis”
Originaalpealkiri: „Three Timber Frame Passive Houses In Latvia”

Ervins on üks passiivmaja liikumise pioneere Lätis ja kogu Baltikumis. Ta on passiivmaja tehnoloogiatega tegelenud aktiivselt alates 2006. aastast ningolnud Läti esimese passiivmaja (2007–2009) ja esimese sertifitseeritud passiivmaja (2011–2013) taga. Tema tööd on hinnatud kolme rahvusliku energiatõhusa ehituse auhinnaga (2010, 2011, 2013), Läti jätkusuutliku ehituse auhinnaga (2013) ja Isoveri energiatõhususe auhinnaga (2011, 2013). Lisaks on tema töö võitnud Läti aasta puitehitis 2008 auhinna. Ervins on külalislektor Läti arhitektuurikoolides ja teinud ettekandeid rahvusvahelistel passiivmaja konverentsidel, muu hulgas Dresdenis 2010, Innsbruckis 2011, Frankfurdis 2013 ja Aachenis 2014. Vaba aega armastab ta veeta oma suvekodus pere, puutöö, puitehitiste, detailse disaini ja tunnetusliku arhitektuuri seltsis.


Jaan Tiidemann
Eesti Kunstiakadeemia

„Pedaspea 10”

Olen arhitekt, kelle loomingus põimuvad uurimustöö ja õpetamine Eesti Kunstiakadeemias. Viimased kümme aastat olen juhendanud arhitektuuritudengite ehituspraktikaid, mille käigus on igal aastal püstitatud Tallinna lähedale Pedaspeale üks puidust varjualune. Miks, kellele, kuidas ja mida oli sellest õppida – need küsimused saavad vastuse mu ettekandes.